Klub Svena Hedina

Sven Hedin (1865--1952), švédský cestovatel, objevitel Transhimalaje V letech 1897--1905 zorganizoval několik expedic do oblasti Střední a Vnitřní Asie. Jeho práce je pověstná nejen pečlivostí a rozsáhlostí zpracovaného vědeckého materiálu, ale predevším silným osobním vztahem ke kulturám v těchto oblastech žijícím.

Statut Klubu Svena Hedina

Klub Svena Hedina je sdružení lidí, které spojuje přesvědčení, že etnická, kulturní a sociální různorodost je jednou ze základních podmínek hodnotného, tvůrčího a civilizovaného života.
Cílem klubu je především rozvíjení alternativních forem cestování, takových, které umožňují tolerantní, ohleduplné a civilizačně nepředpojaté poznávání a studium odlišných kultur a způsobu života, a které svými zásahy neohrožují samotné základy těchto kultur a nenarušují system jejich tradičních hodnot.
Svou cestovatelskou, publikační a pedagogickou činností chtějí členové klubu přispět k zachování různorodosti kultur, národů a lidských komunit. Studiem těch komunit, které jsou založeny na těsném sepětí a souladu člověka s přírodou chtějí členové Klubu přinášet inspirativní podněty pro rešení sociálních a ekologických problémů moderní společnosti.

Klub rozvíjí svou činnost především v těchto oblastech:

Literární aktivity členů klubu

Přednášková činnost

KSH pořádá ve spolupráci s mnoha světoběžníky dlouholetý cyklus cestopisných besed K druhému břehu. Během existence tohoto cyklu jej naštívili: Rudolf Krautschneider, Zdeněk Thoma, Luboš Sklenka, Ladislav Kamarád, Ivo Fík Dokoupil a mnoho dalších. Přednášky jsou zhusta prokládány diapozitivy. Aktuální program je k dizpozici.

Filmové aktivity

Zatím největším filmovým projektem byla Rodina v poušti film o Mongolsku, ze života kočovniků, velbloudů, ovcí a ostatních obyvatel Gobi. Točil se v lete 1994 v sestave:

Nedávno v pořadu EGO běžel film o cestě I. F. Dokoupila a A. Štědrého na Solovky.

Dokument o lidech z různých kultur žijících podél tratě Londýn-Hongkong, režisera Kvasničky, na kterém členové klubu spulupracovali uvede ČTV během července.


Tyto stránky obhospodařuje arnost, v připadě, že zde naleznete chybu, zkuste mu e-mailnout. Stránky jsou usazeny na serveru pruvodce